Sdružení dovozců stavebních strojů

Sdružení dovozců stavebních strojů

Podmínky členství

SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

 

  1. Žádost o přijetí za člena Sdružení dovozců stavebních strojů
  2. Výpis z obchodního rejstříku /ne starší než 3 měsíce/
  3. Potvrzení zahraničního výrobce, příp. zahraničního zřizovatele (mateřské firmy), že žadatel je exkluzivním nebo oficiálním obchodním zástupcem, příp. dceřinnou společností s působností v České republice, a že je zároveň oprávněn zastupovat jejich zájmy v rámci činnosti Sdružení dovozců stavebních strojů.
  4. Pokud se jméno zástupce, který bude ve Sdružení jednat za žadatele neshoduje s osobou statutárního zástupce, je nutno předložit též plnou moc k zastupování společnosti v plném rozsahu vůči Sdružení. Plná moc musí být podepsána statutárním orgánem (pokud bude podpis ověřen notářem, uvítáme to, nicméně nepovažujeme to za nutné, neboť předpokládáme, že případného přijetí za člena Sdružení se statutární zástupce bude účastnit a tyto věci zde mohou být upřesněny).

Dokumenty ke stažení