Sdružení dovozců stavebních strojů

Sdružení dovozců stavebních strojů

Financování

Financování stavební a manipulační techniky

 

Řada podnikatelů ve stavebnictví si vzhledem k ekonomické situaci nemůže dovolit nákup nové stavební nebo manipulační techniky bez zapůjčení finančních prostředků. Řešení tohoto problému se nachází ve výběru dostupného finančního produktu.

 

Finanční leasing můžeme ve zkratce charakterizovat jako pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu (většinou za symbolických 1000,- Kč) do vlastnictví nájemce. Hlavní výhodou využití leasingu je samozřejmě to, že pořizovaný předmět je možné hned užívat bez okamžitého výdaje větší hotovosti a rozložit splácení na delší období. Vyřízení leasingu je snadnější a rychlejší, přičemž riziko inflace nese obvykle leasingová společnost.

 

Pro podnikatele je leasingová splátka navíc odpočtovým daňovým nákladem při splnění zákonném určené minimální doby trvání finančního leasingu. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Minimální délka trvání leasingu je v případě první odpisové skupiny 36 měsíců, u druhé odpisové skupiny 54 měsíců, v případě třetí odpisové skupiny je minimální délka 114 měsíců. Doba splácení však může být i u finančního leasingu již od 12 měsíců, předmět však pro splnění možnosti daňového odpočtu musí zůstat ve vlastnictví leasingové společnosti do konce zákonem stanovené doby.

 

Kromě leasingu poskytují leasingové a jiné finanční společnosti také financování formou úvěru. Hlavní výhodou financování prostřednictvím úvěru je fakt, že dochází k okamžitému převodu předmětu do vlastnictví klienta a úvěr je možné doplatit bez nutnosti dodržení zákonem stanovené délky trvání jako u finančního leasingu. Tento způsob financování také umožňuje jednorázový odpočet DPH z plné pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu, čímž dochází k uvolnění prostředků pro další investice nebo se nabízí možnost využít vratky DPH k mimořádné splátce úvěru. Okamžitým převodem předmětu do vlastnictví klienta jsou splněny podmínky pro možnost čerpání dotací.

 

Klienti u financování stavební a manipulační techniky oceňují zvláště výhody tzv. sezónních splátek, což znamená sestavení individuálního splátkového kalendáře dle potřeb klienta např. s různou velikostí splátek v zimním a letním období. Cílem nabízených produktů v tomto oboru je minimalizace průběžné finanční zátěže klientů. Smlouvy je možné uzavřít formou leasingu nebo úvěru na dobu 12 – 60 měsíců na bázi fixních i plovoucích úrokových sazeb v CZK i EUR.