Sdružení dovozců stavebních strojů

Sdružení dovozců stavebních strojů

History

Sdružení dovozců stavebních strojů (SDSS) bylo založeno v říjnu 2000 tehdy 7 zakládajícími členy. Sdružení dovozců stavebních strojů je otevřeným zájmovým sdružením právnických osob registrovaných v ČR, které mají zájem se společně podílet na rozvoji tuzemského trhu se stavebními stroji.

 

V současné době tvoří členskou základnu 15 členů, kteří podle odhadů představují v segmentu strojů pro zemní práce přibližně 95% trhu.

Jednou z priorit sdružení je sledování vývoje trhu se stavebními stroji a vytváření uceleného přehledu v jednotlivých strojních kategoriích v delším časovém horizontu, z něhož lze odvodit současné i budoucí trendy v oblasti prodeje a servisu stavební techniky.

Dalším ohniskem činnosti SDSS je podpora členů a uživatelů stavební techniky v oblasti technických předpisů a norem, v procesu schvalování strojů k provozu na pozemních komunikacích, v poskytování informací o vývoji stavebnictví v ČR, ve finanční a právní oblasti.

Nedílnou součástí činnosti je i spolupráce se zahraničními partnery, zejména pak s rakouským sdružením MAWEV.